Stichting Ondernemersbelangen Rotterdam ondersteunt het Circular Factory programma van BlueCity en Tekkoo. Afgelopen maand zetten Diederik van Dommelen en Jeannette Baljeu van Stichting Ondernemersbelangen Rotterdam en Sabine Biesheuvel van BlueCity hun handtekening onder het contract. In dit interview vertellen Diederik van Dommelen en Jeannette Baljeu over waarom Stichting Ondernemersbelangen het belangrijk vindt om circulaire startups de kans te geven om op te schalen. “Het mooie van Circular Factory is dat het zich richt op de productiekant van circulair ondernemerschap. Die combinatie, van ondernemerschap én productie, sluit naadloos aan bij de doelstellingen van Stichting Ondernemersbelangen Rotterdam.”

“Wij staan voor het stimuleren van ondernemersactiviteiten en ondernemerschap in Rotterdam,” legt Diederik van Dommelen uit. “Daar hoort het stimuleren van nieuw, op impact gericht ondernemerschap ook bij. Want we gaan met onze tijd mee. Dus thema’s als duurzaamheid, circulariteit, inclusiviteit en digitalisering worden steeds belangrijker. Waar we voorheen vaak individuele projecten hebben gefinancierd, streven we nu meer naar lange termijn betrokkenheid om impact te maken.” Jeannette Baljeu vult aan: “Wie zijn die nieuwe, grote CEO’s van de toekomst? Die hopen we hier in Rotterdam te vinden.” Diederik van Dommelen: “Wat ons betreft is het mooie van de projecten van BlueCity dat het een bepaald type ondernemer is. Circulaire ondernemers hebben impact op een andere manier dan nu de norm is.”

Sabine van Biesheuvel, medeoprichter van BlueCity, merkte al tijdens de verkennende gesprekken tussen de twee organisaties dat er een goede match was tussen Stichting Ondernemersbelangen Rotterdam en BlueCity. “Stichting Ondernemersbelangen gaf aan dat ze zich niet richtten op  individuele ondernemers ondersteunen, maar geloven in het versterken van het ecosysteem, van het innovatiesysteem, rondom die bedrijven. Ook met het doel om deze ondernemers te kunnen laten opschalen. Dat sluit naadloos aan bij wat BlueCity doet, en specifiek wat we doen met Circular Factory, waarbij het opschalen van circulaire startups door het bouwen van een sterk ecosysteem van experts centraal staat.”

Stimuleren productie in Rotterdam

De steun van Stichting Ondernemersbelangen voor het Circular Factory programma was dus een logische stap. Circular Factory is een ondersteunend start-to-scale-up programma, gericht op de fase van prototype op labschaal naar productie in een echte fabriek. In het intensieve, 12-maanden durende traject dat in mei van start ging, zijn zes deelnemende startups aan de slag met het voorbereiden van het neerzetten van hun eigen circulaire fabriek: Bakkersgrondstof, Biophilica, BlueBlocks, Fairm, MaGie Creations en Nature’s Principles. De aanleiding van het programma was volgens Sabine Biesheuvel dat “de circulaire maakindustrie heel moeilijk opschaalt, omdat het zo kapitaalintensief is en voor investeerders veel financiële risico’s met zich meebrengt. In dit programma bouwen we samen met Tekkoo een sterk ecosysteem van partners en experts om de startups heen en nemen zo die risico’s weg.”

Diederik van Dommelen vindt dat zo’n programma gericht op productie “iets is dat de stad heel goed kan gebruiken.” “Wat ik altijd interessant vind is, is of we met het stimuleren van ondernemersbelangen ook de werkgelegenheid kunnen bevorderen. En dan is het ook zeker in deze stad mooi als je dat in de productiesfeer kan doen.” Jeannette Baljeu vult aan: “Rotterdam is een stad met een belangrijke productie-industrie. Dus het opschalen van de vele startup initiatieven in de stad past heel erg bij de identiteit van Rotterdam. Rotterdam kent als stad veel grote bedrijven, maar ook nieuwe bedrijven moeten hun weg kunnen vinden en groter kunnen worden. We willen ook echt die circulaire startups laten opschalen en de circulaire scale up bewerkstelligen. Het mooie van Circular Factory is dat het zich richt op die maakkant. Die combinatie, van ondernemerschap én productie, sluit aan bij de doelstellingen van Stichting Ondernemersbelangen Rotterdam.”

Het Rotterdam van de toekomst

Circular Factory past dus in de langetermijnvisie die de Stichting heeft voor Rotterdam. Diederik van Dommelen: “Hoewel er de afgelopen tien jaar al veel veranderd is, is de Rotterdamse economie kwetsbaar omdat het een redelijk eenzijdig economisch karakter heeft. De haven is nogal dominant. De economie zal veelzijdiger moeten zijn om te kunnen blijven overleven. Die toekomstbestendigheid van de stad is voor ons de reden om in circulaire en creatieve startups te blijven investeren.” “De afgelopen tien jaar is er inderdaad veel veranderd in Rotterdam,” bevestigt Jeannette Baljeu. “Sommige mensen zeggen: de huidige industrie moet weg. Nee, zeg ik dan, de huidige industrie moet veranderen. En dan kan je ze dus nog steeds heel goed hier in het industriële complex hebben. Daarnaast zal er nieuwe industrie bijkomen, omdat er ook nieuwe materialen en nieuwe type productie zal moeten ontstaan. Maar het is en en. Het is en verandering van de huidige industrie en de opkomst van nieuwe industrie. Zo’n tien jaar geleden heeft de haven zich uitgesproken dat het niet alleen de kwalitatief beste maar ook de meest duurzame wil zijn. Dat toekomstperspectief moeten we nastreven. Dat zijn we ook verplicht aan volgende generaties.”

Ze vervolgt: “Je ziet dat er enorme stappen worden gemaakt in Rotterdam. Denk aan de vergroening van de energiebronnen, met name met waterstof. En bij de zoektochten naar circulaire, biobased brandstoffen is de chemie-industrie belangrijk. Daar moet ook een hele omslag gemaakt worden. En het mooie is, dat ze dat ook aan het doen zijn. Om dat toekomstbeeld te behalen, moet innovatie voorop staan. En die nieuwe ideeën, nieuwe ontwikkelingen, nieuwe ontwerpen… Dat is wat BlueCity doet, onder andere samen met Tekkoo met Circular Factory. Daar dragen wij als Stichting Ondernemersbelangen graag aan bij.”

 

Circular Factory is een programma van BlueCity, Tekkoo, Renewi, Stichting Ondernemersbelangen Rotterdam, Gemeente Rotterdam en InvestNL.

 

Tekst: Evelien van der Kooi, Fotografie: Jacqueline Fuijkschot