Tijdens een bezoek van ons bestuur aan IT Campus Rotterdam is de overeenkomst getekend voor de ondersteuning van programma’s voor het duurzaam vernieuwen van het onderwijs en het matchen & scouten van het juiste Rotterdamse IT-talent. Daarbij gaat het om verbeteren, versterken en verduurzamen van de relatie tussen Rotterdamse ondernemers en het Rotterdams potentieel aan young (IT) professionals.

Duurzaam verversen van het (IT) onderwijs

Het is de bedoeling dat ondernemers in staat worden gesteld om structureel en constructief een bijdrage te leveren aan het opzetten en verversen van de (IT) opleidingen die hun toekomstige werknemers genieten. IT Campus Rotterdam zorgt voor duurzame koppeling van het bedrijven aan de verschillende (nieuwe) IT-opleidingen, zowel binnen het huidige bedrijven netwerk van de campus als daarbuiten. Zo worden de opleiders in staat gesteld het opleidingspalet blijvend te verversen en te laten aansluiten op de behoeften van ondernemers/ werkgevers. Inbreng van ondernemers / werkgevers in de opzet, uitvoer en toetsing van het onderwijs wordt hiermee geborgd waardoor een structurele relatie ontstaat tussen onderwijs en werkveld.

Matchen & scouten van IT-talent

Bedrijven zonder duurzame relatie met de opleiders zijn niet in staat invloed uit te oefenen betreffende de vorming van studenten. Daarbij komt ook dat het voor hen lastig is om vóór een eventuele sollicitatie procedure al in aanraking te komen met potentiële nieuwe werknemers. IT Campus Rotterdam wil hier verandering in brengen voor bedrijven en een structuur ontwikkelen waarbij Rotterdamse ondernemers in staat worden gesteld IT-talent al tijdens hun opleiding te ontmoeten en hen in een professionele context te leren kennen.

Beide projecten staan nauw met elkaar in verbinding en zorgen er op de middellange termijn voor dat Rotterdamse ondernemers het IT-talent kunnen vormen en leren kennen dat ze verdienen. Meer en beter IT-talent in en voor Rotterdam, lekker dichtbij!

“Stichting Ondernemersbelang Rotterdam wil graag plannen ondersteunen die het verschil maken voor het ondernemersklimaat in deze regio”, zegt voorzitter Diederik van Dommelen. ” IT Campus Rotterdam draagt duurzaam bij aan het versterken van het ondernemersklimaat door de ontwikkeling van IT-talent en digitaal vaardige Rotterdammers te stimuleren en te versnellen. Hiermee voorzien we het Rotterdamse bedrijfsleven op korte en lange termijn van de meest waardevolle grondstof van en voor de toekomst: talent!”

” Met de ondersteuning van Stichting Ondernemersbelangen kunnen wij een duurzame infrastructuur met elkaar opzetten waarbij Rotterdamse MKB-ers/ondernemers in staat worden gesteld om structureel bij te dragen aan de vorming van het juiste IT talent in de stad en (daarmee) ook volop de kans krijgen hen aan zich te binden”, aldus Marijn Roelof, directeur IT Campus.