Stichting Ondernemersbelangen Rotterdam behartigt de collectieve ondernemersbelangen in Rotterdam. We steunen plannen die het verschil maken voor het ondernemersklimaat in deze stad en de omgeving.

Ondernemerschap (in Rotterdam) en de weg daarnaartoe is aan verandering onderhevig. Dat vraagt niet alleen van de organisatie maar ook van het bestuur een bewuste visie op haar rol en samenstelling. De Stichting moet de juiste projecten en initiatieven steunen en samenwerking zoeken met partijen die daarin kunnen bijdragen.

De permanent veranderende situatie zien we in:

 • de aanvragen die we ontvangen
 • de partijen die ondernemerschap in de regio stimuleren en ondersteunen
 • het onderwijs aanbod

Rol van het bestuur:

 • verantwoordelijk voor het toekennen van financiële middelen aan initiatieven die ondernemerschap in Rotterdam stimuleren/ondersteunen
 • beheren van het vermogen in de Stichting
 • initiëren/zoeken van manieren om ondernemerschap te stimuleren
 • initiëren/zoeken van samenwerkingen die ondernemerschap in Rotterdam stimuleren/ondersteunen
 • bekendheid geven aan de activiteiten en mogelijkheden van de stichting

Het aantal geplande plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans 4 tot 6 per jaar, los van specifieke gesprekken met aanvragers en werkbezoeken. Het wordt op prijs gesteld als je tijd kunt vrijmaken gedurende de dag.

Competenties voor bestuursleden;

 • feeling met de Rotterdamse samenleving.
 • in staat om aanvragen te kunnen beoordelen
 • kennis van vermogensbeheer
 • het hebben van een relevant netwerk in onderwijs, cultuur, sociaal maatschappelijke initiatieven
 • het kunnen voeren van een goede, kritische en open dialoog met de aanvragers van fondsen
 • een flinke dosis gezond verstand is een ‘must’
 • communicatief, analytisch, integer, transparant en verantwoordelijk
 • bestuurlijke ervaring

Gestreefd wordt naar een diverse samenstelling van het bestuur, naar gender, culturele achtergrond, leeftijd en competenties.

Expertise en ervaring reeds aanwezig binnen het huidige bestuur:

 • financiële bedrijfsvoering
 • betrokkenheid bij sociaal maatschappelijke initiatieven
 • affiniteit met cultuur, onderwijs en/of ondernemerschap
 • netwerk in Rotterdam/toegang tot stakeholders

De aanstelling van een lid geldt voor een periode van 3 jaar, men is maximaal één keer hernoembaar voor eenzelfde periode van 3 jaar.

Specifieke competenties voor de gezochte kandidaten:

 • bestuurlijke ervaring
 • kennis van vermogensbeheer (bij tenmiste 1 kandidaat)
 • kennis van marketing- en communicatie (bij tenminste 1 kandidaat)
 • beschikt over een relevant Rotterdams netwerk
 • sociaal maatschappelijk betrokken en met kennis van de vele etnische achtergronden die onze stad huisvest
 • gesprekspartner naar andere instanties

De functie is onbezoldigd. Wel wordt de wettelijke vrijwilligersvergoeding uitgekeerd (voor 2024  €2.100).

Geïnteresseerd? Stuur uw CV voor 2 april a.s. naar secretariaat@ondernemersbelangenrotterdam.nl

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Diederik van Dommelen of Anita Lussenburg