Het Social Impact Fonds Rotterdam is een place based impact investing fonds. Het is een fonds gericht op het realiseren van substantiele verbetering, via ondernemerschap, van enkele van de grote, hardnekkige opgaven van de stad: de hoge werkloosheid, de grote schuldenproblematiek, de sociale uitsluiting en het vraagstuk van de inclusiviteit van de energietransitie.

Het Rotterdamse investeringsfonds investeert in ondernemingen die vernieuwende oplossingen bieden op de thema’s Werk, Schulden, Sociale uitsluiting en Inclusieve energietransitie.

Het doel van SIFR is het bevorderen van een duurzame en inclusieve regio Rotterdam door sociale en reguliere bedrijven te financieren en te adviseren in de opstart- en groeifase met als belangrijke kernpunten:

1. Investering in sociale ondernemingen in Rotterdam;

2. Ontwikkeling van kennis en ervaring in sociale ondernemingen;

3. Armoedebestrijding